ALTABARNEHAGENES KVALITETSUTVIKLINGSPLAN.

Bossekop barnehage deltar i Alta kommunes kvalitetsutviklingsplan. Planen er grunnlag for utviklingsarbeid som skal foregå over en periode på 4 år.

 Kvalitetsutviklingsplanen «Sammen om det viktigste» inneholder felleskriterier for hva en god kvalitet i barnehagen er, og den skal sikre at alle barn i Alta får et likeverdig og kvalitetsmessig godt barnehagetilbud.
Barnehagens betydning og anseelse i samfunnet har økt. Ved siden av hjemmet er barnehagen vår tids viktigste barndomsarena, og barnehagens kvalitet må være god for å oppfylle det mandatet vi er gitt for barnas oppvekst og utviklingsmuligheter.
Forskning viser at barnehager med høy kvalitet virker positivt på barnas utvikling og gir en virkning som varer hele livet.
«Sammen om det viktigste» fyller flere funksjoner:
• Et styringsdokument for ansatte i barnehagene og Oppvekst og kultur
• En orientering til politikerne om fokusområdene i Altabarnehagen
• Et grunnlag for kompetanseheving og – utvikling.