OM BARNEHAGEN

VELKOMMEN TIL BOSSEKOP BARNEHAGE

Bossekop barnehage er en privateid barnehage med to avdelinger. Den ene avdelingen er for småbarn mellom 0 -3 år og den andre avdelingen er en 3-6 års avdeling. 

Barnehagen oppfyller pedagognormen da personalet består av 6 pedagoger, 2 fagarbeidere og 3 assistenter.

Vi gir barna et variert mattilbud, hvor tre lunsjer i uken består av varmmat og de resterende to består av brød med ulikt pålegg og grønnsaker. På småbarnsavdelingen dekker kostpengene frokost, lunsj og fruktmåltid og på storbarnsavdelingen dekker det lunsj og fruktmåltidet.

Barnehagen har et stort uteområde og i tillegg har vi naturen som nærmeste nabo. Byløypa går rett utenfor gjerdet, og brukes aktivt sommer som vinter. Vi ønsker at barna skal få godt kjennskap til naturen, og vi utnytter derfor lokalmiljøet til blant annet fjæraturer, toppturer og gårdsbesøk

Vi, sammen med foreldrene, jobber hverdag mot å gi barna de redskapene de trenger for å håndtere små og store øyeblikk i livet. Vi vil gi barna en grunnleggende kompetanse som de skal videre utvikle og ta med seg i årene som kommer.

Vi har fokus på å skape et godt og stabilt miljø for barna, hvor trygghet er essensielt. Barna vil derfor alltid ha ansatte de kjenner rundt seg gjennom hele dagen, fra de kommer på morgenen til de blir hentet.

Visjon

Vi vil gi barna et sunt og trygt læringsmiljø,

der trygge og selvstendige barn har omsorg for hverandre og naturen.

 

 

FAKTA:

- Privat barnehage

- Barnehagen åpnet 01.08.2004

- Eies og drives av Bossekop barnehage AS

- 2 avdelinger

- Tar i mot opptil 36 barn mellom 0-6 år

- Leke og oppholdsareal pr barn 6,6 m2, totalt 225 m2

- Kostpenger 400 kr.

- Åpningstider 07.10 - 16.30

- Adresse: Thomasbakkveien 26, 9513 Alta

- Tlf. 78443100

- Epost post@bossekopbarnehage.no