VELKOMMEN TIL BOSSEKOP BARNEHAGE

AKTIVITETSBARNEHAGE. Vi vektlegger omsorg, lek og læring, sammen med det å ha et inkluderende fellesskap der alle barna i barnehagen har venner og føler seg trygge og velkommen. Videre så jobber vi med språk, nærmiljø og friluftsliv.

BELIGGENHET: Barnehagen ligger i Bossekop, like ved Bul-hallen.

På lekeplassen har vi asfalt der barna kan sykle, Her er sandkasse, husker, klatreapparat med forskjellige aktivitetsmuligheter, fotballbane og en bålplass i skogen like utenfor gjerdet.

Friområder for turer, der barna kan ta naturen aktivt i bruk og dermed få gode opplevelser og kunnskaper om naturen ligger like ved barnehagen.